فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

تاثیر زمان برداشت گوجه ­فرنگی بر کیفیت رب گوجه ­فرنگی

مقاله 3، دوره 6- (سال 1395)، شماره 4 ، صفحه 34-27

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

مریم افراسیابی؛ یحیی مقصودلو؛ مهدی کاشانی­ نژاد؛ فاطمه شهدادی

چکیده

زمان برداشت محصول نقش عمده­ ای در ویژگی­ های کیفی گوجه ­فرنگی و رب گوجه­ فرنگی ایفا می­ کند. در این مطالعه اثر زمان برداشت (ماه­ های شهریور، مهر و آبان) بر ویژگی­ های کیفی رب گوجه ­فرنگی (بریکس، pH، رنگ، اسیدیته، قوام، مواد جامد کل و مواد جامد نامحلول در آب) با استفاده از طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. رب تولیدی از گوجه ­فرنگی برداشت شده در شهریور ماه، بالاترین مقدار pH ، بریکس، مواد جامد کل، مواد جامد نامحلول در آب و پایین­ ترین میزان اسیدیته و رنگ را نشان داد؛ در حالی که رب حاصل از گوجه ­فرنگی برداشت شده در ماه آبان، کمترین مقدار pH، بریکس، قوام، مواد جامد نامحلول در آب و بیشترین میزان اسیدیته و رنگ را داشته است. به طور کلی، اغلب ویژگی­ های کیفی رب تولیدی در شهریور ماه، تحت تاثیر دمای بالای این ماه (8/31-26 درجه سانتیگراد) مطلوب­ تر بوده و با کاهش دما، دچار افت شده است.

کلمات کلیدی

زمان برداشت محصول، کیفیت، رب گوجه فرنگی، خواص فیزیکوشیمیایی

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 23
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1