فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

داوران

داور گرامی

ابتدا پس از ورود به سایت نشریه، از طریق گزینه ثبت نام (داور) و وارد نمودن دقیق اطلاعات، حساب کاربری خود را ایجاد نمایید. در صورت عدم وجود نقص در موارد تکمیل شده، فعال سازی پنل کاربری شما توسط مدیریت نشریه انجام می گیرد؛ لذا از این پس شما کلیه مقالات جدید، مقالات در حال بررسی و نیز مقالات داوری شده را به راحتی مشاهده خواهید کرد.

دریافت مقاله: شما پس از باز نمودن صفحه شخصی خویش (پیشخوان داور)، بر روی گزینه مقالات دریافت شده و سپس گزینه مشاهده واقع در ردیف مقاله مورد نظر کلیک نمایید. آنگاه از دو بخش "اصل فایل مقاله" و "فایل دریافتی از ژورنال" به ترتیب "مقاله مورد داوری" و "فرم ارزیابی مقاله" را دانلود کنید.

داوری مقاله: خواهشمند است جهت انجام داوری، به موارد مندرج در راهنمای نویسندگان توجه فرموده و کلیه نظرات و پیشنهادات داوران محترم در فایل اصلی مقاله درج گردد.

ارسال مقاله: پس از اتمام داوری، فایل "مقاله داوری شده" و "فرم ارزیابی تکمیل گردیده" را به صورت فایل Word در قسمت های موردنظر بارگذاری نمایید و صبر کنید تا فرایند ارسال فایل، تکمیل گردد.


کلمات کلیدی

راهنمای داوران