فرآوری و تولید مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

بررسی اثر مهارکنندگی عصاره های متانولی وآبی گیاه گون بر باکتری های اشرشیاکلی استاندارد و هلیکوباکتر پیلوری

مقاله 6، دوره 7 (سال 1396)، شماره 3 (پاییز) ، صفحه 76-64

نوع مقاله: ‌کامل پژوهشی

نویسندگان

هانیه احمدپور کچو؛ مجتبی معصومی؛ فاطمه توحیدی

چکیده

عفونت هلیکوباکتر پیلوری با گاستریت، زخم دوازدهه، زخم معده و شکل اپیدمی سرطان معده مرتبط بوده و ثابت گردید که ریشه­ کن سازی این عفونت، دشوار می­ باشد. اخیرأ ترکیبی از داروهای ضدمیکروبی به بازار عرضه شد که می­ تواند تنها 50 درصد عفونت را از بین ببرد. البته نتایج حاصله، متغیر است و عوامل مؤثر بر کارایی درمان، هنوز نامشخص می­ باشد. افزایش روزافزون مقاومت دارویی هلیکوباکتر پیلوری به آنتی بیوتیک­ های رایج، مشکلی است که نیاز به توجه جدی دارد؛ از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر ضدباکتریایی گیاه گون بر سویه هلیکوباکتر پیلوری و اشرشیاکلی بود. در این بررسی ابتدا عصاره ­های متانولی و آبی گون به روش ماسراسیون تهیه گردید. سپس اثر آنها با روش تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی بر روی باکتری استاندارد اشرشیاکلی و هلیکوباکتر پیلوری­ های جدا شده از بیماران مورد بررسی قرار گرفت. جهت شناسایی گروه­ های عاملی متصل به ترکیبات شیمیایی که سبب خاصیت ضدباکتریایی عصاره متانولی گون می شوند، از تست FT-IR استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثر بازدارندگی عصاره ­ی آبی گون بر روی هر دو باکتری اشرشیاکلی و هلیکوباکتر پیلوری بیشتر از عصاره ی متانولی آن بوده است. همچنین حداقل علظت ممانعت کننده از رشد عصاره آبی گون برای هلیکوباکتر پیلوری mg/ml 56/1 و برای عصاره­ ی متانولی mg/ml 125/3 به دست آمد، در حالی که حداقل غلظت ممانعت کننده از عصاره ی آبی برای اشریشاکلی  mg/ml125 و عصاره متانولی mg/ml  250 تعیین شد. نتایج آنالیز FT-IR نیز نشانگر وجود مشتقاتی از ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در عصاره گون بوده است.

کلمات کلیدی

عصاره گون، حداقل غلظت بازدارندگی، هلیکوباکتر پیلوری، اشرشیاکلی.

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 469
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 8